Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w Gminie Brojce

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Brojce ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z terenu Gminy Brojce. W celu zakwalifikowania posesji do tegorocznej edycji programu należy złożyć w Urzędzie Gminy Brojce wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z podaniem szacunkowej ilości azbestu znajdującego się na budynku lub …

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w konsultacjach społecznych ogłoszonych 20 listopada 2015 r. na nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie …