Zaproszenie na konsultacje społeczne

Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w konsultacjach społecznych ogłoszonych 20 listopada 2015 r. na nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie …