Inwentaryzacja azbestu w Gminie Brojce

Każdy mieszkaniec Gminy Brojce jest zobowiązany do poinformowania Gminy o tym, że na jego nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest.