Komunikat w sprawie wydawania żywności w ramach P.O. Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach prowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018

Żywność wydawana będzie w dniach
12-13 marca 2019 r.
(wtorek, środa)
w godzinach od 9.00 do 14.00
Miejsce wydawania żywności:
BROJCE – PIWNICA URZĘDU GMINY
Z uwagi na ograniczoną ilość otrzymywanych produktów żywnościowych Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy żywności nie wystarczy dla wszystkich osób uprawnionych. Bezpłatna żywność przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Brojce. Uprawnionymi do otrzymywania bezpłatnej żywności są osoby i rodziny, których dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza 1.402,00 zł netto, dla rodzin – na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1.056,00 zł netto.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brojcach
Małgorzata Pszczoła