Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora już dostępna w Gminie Brojce

 

Z radością zawiadamiam, że Gmina Brojce przystąpiła do wdrażania programu Zachodniopomorskich Kart przez Województwo Zachodniopomorskie. Przystąpienie do tego programu wspomaga realizację inicjatyw podejmowanych na rzecz mieszkańców województwa. Dzięki takiemu wsparciu, Karty mają szansę trafić do każdej rodziny z Pomorza Zachodniego.

Zapraszam do korzystania z  Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora

Michał Zinowik – wójt Gminy Brojce

 

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O Zachodniopomorską Kartę Rodziny mogą ubiegać się rodziny z minimum dwojgiem dzieci. Karty wydawane są bezpłatnie.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

 

Wnioski można składać w sekretariacie (pok. 10) Urzędu Gminy w Brojcach.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brojcach,
Tel. 913861194
oraz na stronie www.rodzina.wzp.pl