Zasady rekrutacji uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Informacja w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje do pobrania: